Výhrada autorských a dalších práv


Výhrada autorských a dalších práv

Ačkoli společnost FLEETCOR Czech Republic s.r.o. (FLEETCOR) průběžně reviduje obsah svých internetových stránek, naše společnost není odpovědná za doslovnou přesnost informací na nich uvedených, a neodpovídá ani za vhodnost použití těchto informací pro daný konkrétní účel použití.

Společnost FLEETCOR dále v této souvislosti není schopna stoprocentně vyloučit, že se na internetových stránkách vyskytují chyby nebo nepřesnosti a ani v této souvislosti tedy FLEETCOR za tyto chyby nebo nepřesnosti nepřejímá odpovědnost.

Tyto internetové stránky se řídí platnými právními předpisy a proto si musí být všichni návštěvníci vědomi hodnoty a důležitosti ochrany materiálů, obsahu, procesů, možností, povahy a podstaty vyhrazených oblastí spol. FLEETCOR (společně dále “obsah”). Návštěvníci berou na vědomí, že nemají právo a nedrží licenci k užívání obsahu nebo jakékoli obchodní známky spol. FLEETCOR bez výslovného předchozího souhlasu spol. FLEETCOR.

 

Sídlo: Chlumčanského 497/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

Identifikační číslo: 038 06 847

DIČ: CZ03806847